Pouť do Sloupu v Moravském krasu 2009

16.03.2009 16:00

Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle na Květný pátek 3.4. v 10.30 hodin.

 

 

Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně na "Květný pátek" tisíce poutníků.

Letošní program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku. Ve čtvrtek 2.4. od 17.30 hodin bude probíhat v kostele modlitba sedmibolestného růžence, po ní následuje bohoslužba, které bude předsedat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan Václav Slouk.

Program během Květného pátku 3.4. bude naplněn především poutními bohoslužbami.

Přehled bohoslužeb a celebrantů:

v 5.00 hodin – celebruje R.D. Mgr. Karel Chylík (Sloup)

v 6.00 hodin – R.D. Dr. Pavel Konzbul (Brno)

v 7.00 hodin – R.D. Mgr. Jiří Kaňa (Blansko)

v 8.00  hodin – otcové pauláni z Vranova u Brna

v 9.00 hodin – P. Marian Rudolf Kosík, O.Praem, opat novoříšský

v 10.30 hodin – Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

v 18.00 hodin – P. Josef Hudec O.Cr., probošt z Hradiště u Znojma

 

Ve 13.00 hodin začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude pro věřící příležitost ke slavení svátosti smíření.