POUŤ DO ŘÍMA KE HROBŮM APOŠTOLŮ

07.08.2013 22:55

POUŤ DO ŘÍMA KE HROBŮM APOŠTOLŮ

11. - 18. 10. 2013

 

11. 10. PÁTEK - odjezd ve večerních hodinách

 

12. 10. SOBOTA - Assisi - návštěva poutního místa, mše sv.

Večerní procházka Římem – Trastevere (Panna Maria v Zátibeří, Sv. Bartolomĕj na Tiberském ostrovĕ, židovská synagoga, kostel Panna Maria in Cosmedin)

           

13. 10.  NEDĚLE -  Anděl Páně se Svatým otcem

Odpolední procházka historickou částí města:  Bazilika sv. Klimennta (hrob sv. Cyrila),  Koloseum a Konstantinův oblouk,  Forum Romanum, vězení Mammertinum, Kapitolské náměstí, Benátské náměstí, kostel Del Gesú,  Santa Maria sopra Minerva,  Panteon,  Piazza Navona

 

14. 10. PONDĚLÍ - Prohlídka katakomb sv. Kalixta a mše svatá

Bazilika sv. Šebestiána,  bazilika svatého Pavla za hradbami, kostel Tre Fontane

 

15. 10. ÚTERÝ -  Bazilika  svatého Petra - mše sv., papežská krypta, hrob svatého Petra, kupole,  návštěva Radia Vaticana Vatikánská muzea

Večerní procházka městem: Španělské schody, Fontána di Trevi, Montecitorio a Navonské náměstí

 

16. 10. STŘEDA -  generální audience se Svatým otcem

Bazilika Panny Marie Větší či Sněžné,  Centro Aletti, kostel sv. Pudenziany,  kostel sv. Praxědy, Lateránské Baptisterium,  Svaté Schody,  Bazilika sv. Jana Lateránského, Bazilika sv. Kříže Jeruzalémského

 

17. 10. ČTVRTEK - odjezd z Říma

Zastávka v Padově, mše sv. u sv. Antonína

 

18. 10. PÁTEK - příjezd v ranních hodinách

 

Předpokládaná cena: 8.000,- Kč (záloha 1000,- Kč do 15.9. 2013)

 

Bližší informace a přihlášky:  P.Jan Nekuda, tel. 723 529 476