Postní podvečery na Petrově

23.02.2010 22:51

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně připravila také na letošní postní dobu cyklus přednášek s názvem Postní podvečery v kryptě.

 

 

Zahájení nedělních setkání proběhne vždy v 16.30 hodin modlitbou křížové cesty v katedrále sv. Petra a Pavla, na níž v 17.15 navazuje přednáška v kryptě. Vstupné je dobrovolné.

Program přednášek

21.2.2010

Šestá cesta k Bohu: P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

28.2.2010

Cesta do Compostely: Ing. Ladislav Samek

7.3.2010

Možnosti a nebezpečí Facebooku: Bc. Jan Šedo

14.3.2010

Víra a psychika – jak se vyvíjí naše vnímání Boha: P. Ing. Josef Stuchlý SJ

21.3.2010

Z. Pololáník: Křížová cesta s Matkou Páně (koncert duchovní hudby)

(začátek v 16.30 v katedrále), Dómský komorní sbor řídí Bc. Dagmar Kolařová

28.3.2010

ČSL – meziválečné období: Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D