Postní duchovní obnova manželů (březen 2009)

13.02.2009 13:38

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí manželským párům jako přípravu naE-mail: bohumila.hudcova@centrum.cz

blížící se Velikonoce „Postní duchovní obnovu manželů“.

Duchovní obnova se uskuteční o víkendu 13. 3.–14. 3. 2009 v rekreačním středisku

Drak v Křižanově. Začíná v pátek večeří a končí v sobotu večeří.

Setkání nabízí manželům prostor k zamyšlení nad svým vztahem k Bohu, k sobě

navzájem i ke svým nejbližším. Během duchovní obnovy mohou manželé využít

příležitosti ke společné modlitbě, účasti na mši svaté, svátosti smíření nebo

k osobním rozhovorům s knězem.

Termín konání: 13. 3.–14. 3. 2009

Místo konání: Rekreační středisko Drak v Křižanově

Téma: Duchovní růst v manželství

Vede: P. Martin Vařeka – vojenský kaplan

Ubytování: manželský pár ve vlastním pokoji

Strava: plná penze

Doprava: vlastní

Cena: 950 Kč/pár/pobyt/pokoj bez soc. zařízení

1100 Kč/pár/pobyt/pokoj se soc. zařízením

Koordinátor: Bohumila Hudcová

Přihlášky: emailem nebo telefonicky v recepci CRSP

Telefon: recepce CRSP tel.: 542 21 74 64, 731 40 27 31