Postní almužna

01.07.2013 21:37

Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli, za projev milosrdné lásky v postním období 2013. Výsledek za farnosti: Náměšť nad Oslavou (38 schránek) - 11 859,- Kč, Hartvíkovice (19 schránek) - 4 141,- Kč. Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti děkanství třebíčského a moravskobudějovického při Postní almužně celkem 226 schránek, které obsahovaly 54 673,- Kč.

Komise rozhodla dle preferencí farností o rozdělení výtěžku pro:

- Seniory a lidi těžce nemocné a s postižením (činnost pečovatelské služby, osobní asistence, Střediska rané péče Třebíč, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv Třebíč) - 14 105 Kč.

- Děti, mládež a rodiny s dětmi (činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Poradny Ruth Třebíč, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pomoc rodinám vnouzi) - 30 000 Kč.

- Matky s dětmi v tísni (činnost Domov pro matky Třebíč) - 3 000 Kč.

- Činnost farnosti Jaroměřice nad Rokytnou ve prospěch lidí v nouzi - 7 568 Kč.

Jménem těch, kterým se díky Vám dostala pomocná ruka, upřímně děkuji.

                                                                                  Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

.