Poděkování za výtěžek z misijního jarmarku 2010

20.07.2011 19:29

Poděkování za výtěžek z misijního jarmarku

Milí přátelé, děkuji za Vaši aktivní podporu misijní činnosti a za Váš dar zaslaný v průběhu ledna 2010 až června 2011: 21 902,- Kč, přijatý dne 19.11.2010. Jsem velmi rád, že můžeme společnými silami pomáhat lidem v misiích.

                        (z dopisu P.Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD ze dne 12.7.2011)