Poděkování nadaci ČEZ i cyklistům

30.08.2012 22:08

V rámci Folkových prázdnin v Náměšti byla naše farnost zařazena do charitativního projektu Nadace ČEZ „ORANŽOVÉ KOLO“. Podpora byla určena na „Opravu barokní fary s hudební školou“. Po dva dny se scházeli dobrovolníci a šlapali na ortopedech své kilometry, které po přepočtu znamenaly celkovou částku 101 868,- Kč.

Kromě farníků a náhodných návštěvníků stojí jistě za zmínku, že akci svým šlapáním podpořil také pan starosta Vladimír Měrka, umělecký kovář Pavel Tasovský, sólista národního divadla v Praze pan Richard Samek, známý cyklomaratonec pan Zimovčák, nebo hasičská četa i s rodinnými příslušníky z Ocmanic (cca 25 lidí).

Všem, kteří se zasloužili o zdar celé akce, ale hlavně Nadaci ČEZ patří za jejich přispění k dobrému dílu veliký dík.

    

Na další fotky se můžete podívat ZDE