Plánované opravy náměšťské fary

04.02.2012 23:00

Opravy fary

V letošním roce budou zahájeny rozsáhlé úpravy farní budovy, které potrvají několik dalších let. Cílem veškerých oprav a úprav je, aby tato starobylá barokní památka mohla dalších několik století sloužit jak naší farnosti, tak případným nájemcům v některých jejich částech.

Poněvadž vše záleží na pevnosti budovy jako celku, bylo jako první krok po statickém posouzení navrženo právě zajištění statiky. To se týká jak základů, zdí a stropů, tak vestaveb a sklepů. Byly provedeny potřebné průzkumy, posudky a schválena povolení. Byla zpracována projektová dokumentace na dvě etapy statického zajištění, přičemž odhad projektantů činí kolem 3,5 miliónu korun. Oslovily se firmy, nadace a sepisují se granty. Pokud vše dobře půjde, na jaře se může začít.

Po dokončení statiky bude přistoupeno k dalším opravám a úpravám interiérů (byt kněze, sociální zařízení, klubovny, učebny ZUŠ, koncertní a taneční sál, …), a také k výměně oken a obnově fasády a ozdobných prvků.

Prosíme o modlitbu za zdárný postup a dokončení prací, za štědrost dárců, nadací a úspěch při schvalování grantů. Také prosíme za dělníky firem a brigádníky, kteří se budou podílet na všech pracích, aby jim Bůh žehnal a andělé je chránili ode všeho zlého. Děkujeme.