Páteční zvonění kostelních zvonů

27.02.2009 15:08

Počínaje pátkem 27. února 2009 obnovuje otec biskup všude tam, kde se to již neděje, a přitom je to technicky možné, tradici pátečního zvonění kostelních zvonů v 15 hodin.

Toto zvonění v době smrti Pána  Ježíše zve k modlitbě a rozjímání o díle vykoupení a k přijetí plodů jeho života, smrti a zmrtvýchvstání.

  

Modlitby vhodné k pátečnímu zvonění v 15 hodin

  

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět (Křížová cesta).

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste (mešní liturgie).

Zachraň nás  svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa (mešní liturgie).

Pro své slavné svaté rány kéž nás chrání a zachrání Kristus Pán ukřižovaný (velikonoční liturgie).

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste (velkopáteční liturgie).

Svatý Bože. Svatý Silný. Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (velkopáteční liturgie).

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého; ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím (mešní liturgie).

Modlitba k našemu ukřižovanému Pánu, Ježíši Kristu. (Český misál, děkovné modlitby po mši svaté). 

 

(Velmi vhodné jsou písně z Kancionálu od čísla 300, které jsou všeobecně známé.  )

  

Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici a k naší kultuře, která byla a je křesťanstvím utvářena.

 

Hlas zvonu:

  1. Oznamuje Kristovo vzkříšení o velikonoční vigilii – součást liturgie
  2. Vyzývá k modlitbě Anděl Páně.(V době velikonoční Raduj se královno nebeská.)
  3. Zvěstuje výkupnou smrt Pána Ježíše v pátek v 15 hodin.
  4. Svolává církev na bohoslužebné shromáždění.
  5. Oznamuje proměňování  při mešní liturgii.
  6. Doprovází a vybízí k modlitbám za zemřelé při úmrtí (původně při umírání) a při pohřbu.
  7. Slavnostně doprovází mimořádné události a náboženské průvody.

 

Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.