Opravy farních objektů - podzim 2011

01.10.2011 19:23

Hartvíkovice - na faře byly v kuchyni a dvou pokojích na jižní straně položeny nové podlahy. Pro přijíždějící skupiny je k dispozici nová kuchyňská linka. Oprava kuchyně (podlaha, odpady, obklady, nová kuchyňská linka) vyšla na 48.250,- Kč, oprava 2 pokojů (podlahy+položení, dveře, drobné opravy) na 50.438,- Kč. Nyní probíhá natírání a těsnění oken.

 

Vícenice - připravuje se oprava krytiny u štítové zdi kostela a oprava plechu kolem kříže na věži kostela a nad presbytářem.

 

Náměšť n. Osl. - padající sníh ze střechy kostela způsobil v loňském roce poničení tašek nad sakristií a kotelnou a následné zatékání do sakristie.   Proto se chystáme  umístit na střechu kostela na nejvíce nebezpečných místech  protisněhové držáky. Podle cenové nabídky by měla montáž protisněhových držáků vyjít na cca 65.000,- Kč.

 

Fara v Náměšti nad Oslavou

Naše farnost má od roku 2009 zpracovanou celkovou studii na využití  fary pro potřeby farnosti a ZUŠ.  V září 2011 byl firmou MURUS, s.r.o. Praha zpracován projekt na statické zajištění objektu. Jedná se o  statické zajištění trhlin, ztužení objektu pomocí zainjektovaných trnů, podchycení nedostatečně dimenzovaných základů a zesílení dřevěné nosné konstrukce sýpky pro nové využití. Cena za projekt pro stavební povolení činí 78.000,- Kč. Dokumentace pro zadání stavby včetně rozpočtu bude dodána na začátku listopadu