Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti n. O.

08.12.2008 16:44

Pochopitelnou touhou každého varhaníka je hrát na nástroj, který je v perfektním technickém stavu, plně funkční, seřízený a naladěný. Toto přání měl i P. Josef Martinec, který přišel do Náměště v roce 1956. V náměšťské kronice roku 1960 píše: “Již delší dobu přemýšlím o důkladné opravě a rozšíření varhan. Vždyť poslední oprava byla v r. 1925 firmou Urban z Prahy a znovu se začaly objevovat nedostatky.

Tehdejší varhany byly postaveny v r. 1836 jako jednomanuálové s mechanickou trakturou a 13 rejstříky.

Proto pozval P. Martinec v r. 1960 varhanáře pana Holčapka z Brna a organologa prof. Brněnské konzervatoře Josefa Pukla, aby posoudili rentabilitu oprav. Tito pak navrhli, že nejlepším řešením by bylo postavit varhany nové, jelikož by finanční částka nebyla o mnoho větší, než oprava a rozšíření starého nástroje. Stavba nových varhan byla zadána Dřevopodniku města Brna – varhanářství Bohunice 16. 2. 1960.

22. 10. 1961 byly nové varhany slavnostně posvěceny kapitulním vikářem Dr. Josefem Kratochvílem. V náměšťské kronice je dále napsáno: “Účast věřících byla veliká jak ráno při svěcení, tak odpoledne při duchovní hudbě. Věřící měli radost, že se skutečně povedlo dílo, pro které přinesli značné peněžní oběti. Vždyť sami zvládli poměrně brzy celý obnos, který si nové varhany vyžádaly – 187.894,- Kč.

Nové varhany, tedy současné, jsou dvoumanuálové s pneumatickou trakturou (u tohoto systému nejsou jednotlivé píšťaly otevírány mechanickými táhly od hracího stolu, ale pomocí trubiček s malým tlakem vzduchu, který pomocí membrán a míšků teprve otevírá hlavní vzduch do píšťal), čítají asi 1960 píšťal a mají jeden měch hlavní, jeden měch pro druhý manuál a jeden měch pro první manuál a pedály. Varhany byly vyrobeny jako OPUS 30 (tj. třicátý výrobek varhan v dané firmě).

Od této doby byly na varhanách prováděny jen běžné opravy. Jejich technický stav byl v poslední době velice špatný. Někdy se ozývaly tóny když neměly, jindy se zas neozvaly, byla velká nespolehlivost nástroje a o rozladění ani nemluvím. Tento stav jste poznali rozhodně i vy, běžní návštěvníci kostela. Proto jsem se loni před Vánocemi domluvil s o. Pavlem Bublanem na rekonstrukci varhan. Sbírky celého vánočního období a začátku roku 2008 byly  vyčleněny na opravu varhan. Díky vašim peněžním darům jsme brzy mohli zadat výběrové řízení na opravu. Oslovili jsme několik varhanářských firem s žádostí o cenovou nabídku. Vybrána byla firma Varhanářství Karel Zadák (jeho otec tyto varhany stavěl).

Oprava probíhala od srpna do října tohoto roku a byla rozdělena do několika etap, aby část nástroje byla stále funkční. Jen orientačně vyjmenuji práce, které zde byly provedeny: byl demontován hrací stůl a vyměněno 560 membrán. V hrací skříni bylo vyměněno asi 1000 míšků na konduktech pod vzdušnicemi v reléovém systému. Dále byla provedena výměna trubek, regulace, spínání, petrifikace proti červotoči a nakonec ladění. Oprava stála cca 130.000,-Kč. Celá byla hrazena jen ze sbírek farníků a je plně uhrazena.

Nově opravený nástroj bude zas nějaký čas sloužit nám všem, hlavně k oslavě našeho Boha.

A jeden výrok nakonec: “Kdo v kostele zpívá, dvakrát se modlí!!!“

Josef Kafka, varhaník