Ohlédnutí za rokem 2014

17.01.2015 17:49

V roce 2014 bylo v Náměšti pokřtěno 14 dětí a 2 dospělí: Rudolf Nováček, Radim Tomek, Tobias Budín, Ester Budínová, Aleš Kratina, Jan Budínová, Marek Vrba, Zdeněk Jiří Hála, Tobiáš Tomáš Gubala, Martin Krška, Matyáš Viliam Dvořáček, Jiří Josef Hejátko, Šárka Sára Sobotková, Zuzana Tereza Bělehradová, Jakub Lysý a Anežka Bergmanová.

V Hartvíkovicích byly pokřtěny 3 děti: Sebastian Ošmera, Richard Petr Štefanik a Vendula Rusnoková.

Církevní sňatek uzavřelo v Náměšti 6 manželských dvojic.

Při pohřebních obřadech jsme se v náměšťské farnosti rozloučili s těmito zesnulými: Jsou to: z Náměště: Josef Mašíček, Marie Dymáková, Marie Mašíčková, Marie Dvořáčková, Josef Oliva, Zdeněk Hůlka, Bohumil Čumplík, Jozef Kubiš.  Z Ocmanic: Hedvika Filipcová. Z Mohelna: Edeltruda Požárová. V Hartvíkovicích v kostele jsme se rozloučili s Marií Řezaninovou ze Sedlece, s Jaroslavou Kopuletou a Jaromírem Kazatelem z Třesova. Ať jim  Pán udělí odpuštění a věčný pokoj.

Svátost nemocných jsme udíleli společně při bohoslužbách v měsíci listopadu. V náměšťské farnosti ji přijalo 103 farníků, v hartvíkovické farnosti 49
farníků. Jednotlivě ji přijalo v náměšťské farnosti 42 nemocných a v hartvíkovické farnosti 8 nemocných. Nebojme se zavolat kněze, abychom těm,
kteří nemohou chodit do kostela, zajistili pravidelné přinášení sv. přijímání a přijetí svátosti smíření a svátosti nemocných.

První svaté přijímání proběhlo v Náměšti o 6. neděli velikonoční 25.května. Přistoupilo k němu 8 dětí z náměšťské farnosti.

Výuka náboženství probíhala na všech školách našich farností. Navštěvovalo ji:  na ZŠ Husova 24 žáků, na ZŠ Komenského 24 žáků, ve Vícenicích 14 žáků a v Hartvíkovicích 3 žáci. Spolu s knězem se na výuce podílely katechetky Jindřiška Pavelková a Marie Sladká.

I v loňském roce proběhla v našich farnostech kromě bohoslužeb, pobožností a poutí celá řada akcí. Mnoho aktivit bylo připraveno pro děti. Chtěl bych všem, kteří  tyto akce organizovali  a pomáhali připravovat, upřímně poděkovat.

Od začátku roku 2014 máme v Náměšti opravené prostory ve farní budově. Díky tomu jsme mohli uspořádat  kurz Alfa, můžeme pořádat biblické hodiny,  chodit do Broučků, do Spolča, navštěvovat  společenství mládeže nebo  společenství seniorů.  Díky Bohu za každou  příležitost, kdy se můžeme společně   modlit,  vzdělávat, bavit, sdílet se ve víře.  Myslím, že by to mělo být naším stálým úsilím - budovat živé společenství farnosti , kde může člověk  čerpat sílu ke svému životu z víry a a zároveň  hledat cesty, jak se přiblížit i k hledajícím a nevěřícím. I proto se pořádají akce jako je Náměšťfest, Jablkobraní, farní ples, maškarní karneval, kurz Alfa, apod.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaše iniciativy, nápady, zapojení do života farnosti, pomoc při brigádách, péči o  kostely a fary. Také za modlitby, kterými
život farnosti provázíte. Ať Vám vše dobré Bůh odplatí.
P.Jan Nekuda