Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravské dobrodružství - vědomostní soutěž

02.02.2013 22:56

V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlašuje Biskupství brněnské vědomostní soutěž pro děti školního věku (od 3. do 9. třídy ZŠ) z farností brněnské diecéze – Velkomoravské dobrodružství 2013.

Vědomostní soutěž bude mít 3 kola: 1. kolo farní domácí (od 1. února do 24. března) , 2. kolo farní společné, 3. kolo děkanátní.

Cílem projektu je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou odkazem cyrilometodějské mise. Soutěž se nezaměřuje pouze na vědomosti, ale pomáhá také rozvíjet spolupráci, kreativitu a spoluzodpovědnost. Organizaci projektu zajišťuje Diecézní katechetické centrum. Soutěžní otázky k farnímu kolu budou dětem rozdány v náboženství nebo na faře.