O kapličce v Třesově

02.06.2011 19:31

Kaplička v Třesově byla postavena v roce 1857 a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Toto dílo se podařilo našim předkům již za devět let po zrušení roboty. Tehdy v naší obci žilo 163 obyvatel v 21 domech a duchovním správcem hartvíkovické farnosti byl kněz Ferdinand Kožíšek (od roku 1837 až do roku 1859). Není potvrzeno, že tuto kapličku světil.

Svatý Jan Nepomucký zemřel mučednickou smrtí ve sporech s králem Václavem IV. ve věci práva krále a hájení práv církve dne 20. března 1393 ve věku 53 let. Tehdy prchlivý král nechal zmučeného generálního vikáře pražské diecéze svrhnout z mostu do Vltavy. Svatořečení blahoslaveného Jana Nepomuckého se konalo až v roce 1729.

Smutným mezníkem pro naši kapličku byl rok 1942. Byl z ní odebrán zvonek německou okupační správou na válečné účely. Od té doby byla kaplička nesvěcená, dokonce se z ní stala sběrna mléka. Naši věřící se slzami v očích pozorovali, jak kaplička stále více chátrá. Až v roce 1947 se jim podařilo zajistit finanční prostředky na zakoupení nového zvonku. Kaplička byla opravená zedníkem Františkem Musilem. Nový znonek i s kapličkou byl na podzim téhož roku posvěcen duchovním správcem hartvíkovické farnosti,otcem Františkem Vyskočilem. Kaplička opět sloužila našim věřícím jako důstojný duchovní stánek a byla vždy opravována podle potřeby.

V roce 2009 proběhla v letních měsících úplná rekonstrukce kapličky, kterou provedla stavební firma Šibůrek a spol. z Koněšína, což máme všichni v živé paměti. Mezi věřícími se zrodila myšlenka znovu tuto opravenou kapličku požehnat. Svěřili se s tím našemu duchovnímu správci otci Janovi a ten stanovil datum žehnání na 24. říjen 2009 ve 14 hod..Na žehnání byl pozván bývalý duchovní správce, otec Pavel Bublan, děkan z Moravského Krumlova, a děkan třebíčského děkanátu, otec Jiří Dobeš, který sloužil mši sv. a naši kapličku požehnal. Autobus přivezl věřící z Vícenic, Sedlece, Popůvek a Hartvíkovic. Celé této slavnosti se zúčastnilo asi 150-160 věřících včetně třesovských. Mši sv. zpestřovala rodina Karáskova z Třebíče svými duchovními písněmi a doprovodem na varhany. Po slavnostním žehnání kapličky byli všichni zúčastnění pohoštěni teplým čajem a zákusky. Dnes naše kaplička září čistotou a je svědectvím víry a úcty našich předků a i současných obavytel obce. V hartvíkovickém kostele je možné si vzít pamětní obrázek jako vzpomínku na slavnostní žehnání.

                                                                                              Ladislav Hanzl