Novéna před biřmování

25.09.2011 22:03

Od čtvrtka 29. září do pátku 7. října bude v některých kostelích a kaplích probíhat devítidenní novéna k Duchu svatému. Přijďte se modlit
spolu s biřmovanci o dary Ducha svatého pro ně i pro naše farnosti. Novéna se bude konat každý večer v 18.30, když bude večer mše sv. (v 18
hod.), tak bude novéna následovat po jejím skončení. Ve Vícenicích bude novéna navazovat na říjnové pobožnosti. Nemáte-li možnost přijít do kostela, spojte se s námi v modlitbě ve svých domovech.