Noc kostelů v Brně (květen 2009)

12.02.2009 13:11

„Noc kostelů“ poprvé v Brně

Noc kostelů, akce, která svým rozsahem zatím nemá v  České republice obdobu, již má pevně stanovené datum. V Brně proběhne poprvé 29. května 2009.

Brno: Projekt Noc kostelů v Brně nabídne široké veřejnosti poprvé na jaře roku 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny v centru Brna (v tuto chvíli je jich v projektu zapojených 16) a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit  s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkání.

Z historie akce

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravují nyní brněnští organizátoři tento projekt pro  jihomoravskou metropoli, resp. pro Českou republiku. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

Noc kostelů je ekumenická

Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských církví v Brně (Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů).

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s podrobným programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály včetně map nebo informačních letáků o kostelech.

Předpokládáme, že také v naší republice by se akce mohla v příštích letech šířit do dalších měst a krajů.

Podrobnější informace jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách www.nockostelu.cz