Návštěva Benedikta XVI. v Brně +Text papežovy promluvy, přivítání Svatého otce biskupem Cikrlem a promluva Svatého otce během modlitby Anděl Páně

27.09.2009 20:38

 

 

Svatý otec Benedikt XVI. dnes (27. září 2009) jako první papež v historii od jejího založení v roce 1777 navštívil brněnskou diecézi. V Brně – Tuřanech slavil bohoslužbu za účasti cca 120 tisíc poutníků, z toho téměř jedenáct tisíc jich přijelo ze zahraničí.

Papež Benedikt XVI. přistál na mezinárodním letišti v Brně – Tuřanech v 9.20 hodin za slavnostního vyzvánění chrámových zvonů jihomoravské metropole a dělových salv z hradu Špilberku. Ještě v letadle jej přivítal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Na červeném koberci, který zdobilo deset krojovaných párů, pozdravil Svatého otce prezident České republiky Václav Klaus se svou chotí, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s chotí a primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Poté papež nastoupil do papamobilu a cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky.

"Jako nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něj svou krev. Díky jejich svědectví se radostná zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů – svatému Petru a Pavlovi. Vaše Svatosti, vítejte tedy doma," pronesl v úvodu svého pozdravu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. "Tématem dnešního dne – jak ukazuje symbol kotvy v ose tohoto areálu – je naděje. A naší nadějí je Kristus. Děkuji, že nás přicházíte v tomto vědomí upevnit a povzbudit." Jako osobní dar předal biskup Cikrle Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze.

Svatý otec předal brněnskému biskupovi jako dar liturgické předměty, kalich a paténu.

Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí.

V homilii se pak i papež věnoval tématu naděje, které bylo jako jedna ze tří božských ctností vybráno pro brněnskou návštěvu. "Ve své druhé encyklice – Spe salvi – jsem zdůraznil, že jediná 'jistá' a 'spolehlivá' naděje (srov. č. 1) je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání… Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru," uvedl Svatý otec.

V závěru bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání 40 základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, 4 pamětní desky…).

Na konci liturgické slavnosti následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně. "Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru," zdůraznil.

Ve 12.45 hodin Svatý otec odletěl zpět do Prahy, kde je připraveno setkání se zástupci ekumeny a s akademickou obcí.

Pódium, na němž papež slavil bohoslužbu, zdobila socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého mariánského poutního místa, jedna z nejstarších dřevěných plastik nalezených na našem území.

Na hudebním doprovodu bohoslužby se podílel 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, žesťový orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola a řada sólistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo více než 370 osob, o organizaci v sektorech pečovalo tisíc dobrovolných pořadatelů, mezi nimi i členové Armády České republiky.

Na vedlejším – hudebním – pódiu pokračuje v Brně kulturní program až do 16.00 hodin.

Plný text papežovy promluvy je zde, přivítání Svatého otce biskupem Cikrlem naleznete v příloze a promluvu Svatého otce během modlitby Anděl Páně zde.

 

Zdroj a více fotografií:

https://www.navstevapapeze.cz/