Náměšťfest 2012

15.05.2012 16:26

Letošní festival se ponese v duchu zahájení benefiční sbírky, která by měla pomoci zajistit potřebné prostředky na vytvoření dalšího projektu k pokračování úprav farní budovy v dalších letech 2013 – 2020. Výtěžek ze vstupného bude použit právě na tento účel. Proto na úvod představíme v rámci pátečního vokálního programu dívčí vokální trio Makabara a věhlasný soubor SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, u kterého doufáme, že zaplní náš kostel. Koncerty se uskuteční od 18 hodin. Vstupné je sice dobrovolné, nicméně jako doporučené za tento dvojkoncert navrhujeme 150,- peněz.

V sobotu máme připraveny 3 lahůdky.

Dopoledne bude patřit scholám a souborům z blízka i daleka. Odpoledne vás zveme na posezení „S  CIMBÁLEM  ZA  PÁNEM“, kde oslavíme Hospodina nejen lidovými písněmi, ale i písněmi s duchovní tematikou v podání cimbálové muziky VOJARA z Velkých Bílovic.

Na večer pak máme připraveno něco pro „duchem i tělem věčně mladé“, protože se vystřídá několik skupin k tanci i poslechu.

Neděle patří opět našemu Pánu ve mši svaté od 9:00 hodin. Upozorňujeme na tomto místě  také na konání páteční mše svaté od 18 hodin v kapli sv Anny ve špitálku, protože v kostele se bude připravovat koncert a ozvučovat.

V neděli odpoledne vás zveme opět od 15 hodin na program s BRNO GOSPEL CHOIR gospelovým souborem, doprovodnými skupinami a nakonec na přednášku s promítáním o známých i neznámých Mariánských poutních místech v Čechách a na Moravě. V sobotu a v neděli je také vstup volný.

Bratři a sestry, byli bychom velice rádi, kdybyste pozvání na festival přijali za své, pozvali také členy vaší rodiny a sousedy, protože si myslíme, že se nám podařilo opět sestavit kvalitní nabídku, ve které si každý najde to, co hledá. A když ne, tak si alespoň posedí ma pobeseduje v krásném prostředí se svými známými. Těšíme se na viděnou a slyšenou na festivalu Náměšťfest, který se uskuteční –Dá-li Pán - ve dnech 15.-17.6. .

                                                                                           Jaromír Hlaváč a Jaroslav Hrubý