Modlitba sv. Klementa M. Hofbauera v rámci přípravy na obnovu misií v naší farnosti

03.02.2014 21:04

OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ V NÁMĚŠTI 1. - 5. 3. 2014

Jako přípravu na obnovu misií se modleme modlitbu sv. Klementa M. Hofbauera za dokonalost:

Ježíši, Tvé nejlaskavější srdce neodmítá ani největšího hříšníka, který se k němu obrací. Proto Tě prosím:

Dej mi, jakož i všem kajícím hříšníkům, srdce tiché, které miluje skrytý život, nehledá oblibu u lidí a nechce se mstít.

Dej mi srdce trpělivé, které umí snášet i největší životní těžkosti a nouzi.

Dej mi srdce pokojné, které žije v míru s bližním i se sebou samým.

Dej mi srdce nezištné a spokojené s tím, co právě má.

Dej mi srdce, které miluje modlitbu a touží, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován.

Dej mi srdce, které se rmoutí nad hříchem a nemá jiné přání, než žít pro Tebe a usilovat o dobro a spásu bližního.

Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit.

Dej mi srdce statečné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší s důvěrou, že jsi blízko.

Dej mi srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci.

Dej mi srdce vděčné, vyrovnané a chápající, že radost i smutek, náklonnost i protivenství bližních i všechna lidská hnutí jsou v Božím plánu spásy.

Amen.