Mladí pro církev - církev pro mladé: Týden modliteb za mládež

16.03.2009 16:04

Biskupové ČR přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK nazvanou Mladí pro církev – církev pro mladé s podtitulem Týden modliteb za mládež. V pražské arcidiecézi a v českobudějovické a ostravsko-opavské diecézi bude probíhat už od 22.3. do 28.3.2009. V dalších diecézích se bude konat od 29.3. do 4.4.2009 (sobota před Květnou nedělí).

 

 

Na svém 75. plenárním zasedání schválili biskupové ČR materiál týdne modliteb za mládež nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé. Je jedním z důležitých okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce.

Tato iniciativa má vést všechny věřící k tomu, aby osobně vnímali mladé lidi jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, a aby si mladí lidé uvědomili svou spoluzodpovědnost za církev. Modlitba je důležitá, aby akce pro mládež nebyly pouhým vnějším aktivismem, ale aktivitou, na níž se oslaví Boží jméno. Každé dílo je potřeba připravit i v modlitbě. Společná modlitba vytváří živou církev.

Materiál obsahuje sedm témat k prožití týdne modliteb za mládež, která jsou vztažena k životu apoštola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti.

Podněty jsou rozděleny do tří základních částí:

1/ pro mladé lidi,

2/ pro všechny věřící,

3/ ke společnému slavení.

V každém dni je položen důraz na Boží slovo, dalším důležitým momentem jsou slova papeže mladým, úvodní modlitba i prosby jsou nabídkou k okamžikům modlitby, která by v těchto dnech měla být stěžejní aktivitou mládeže. K tomu, aby nezůstalo jen u slov, slouží úkoly pro jednotlivce a aktivity do společenství. Druhá část, "pro všechny věřící", je obdobná jako pro mládež. Pro společné slavení jsou uvedeny odkazy na liturgická čtení, krátká myšlenka k promluvě i přímluvy. V liturgii je na každý den také navržena jednoduchá konkrétní animace.

Tento týden by měl být završen diecézním setkáním mládeže s biskupem nebo vikariátním/děkanátním setkáním mládeže.

Brožura je k dispozici na jednotlivých biskupstvích, která zveřejnění a použití zajistí podle svých potřeb a podmínek.

Brožurku Mladí pro církev – církev pro mladé je možné získat i v elektronické podobě na www.cirkev.cz a www.signaly.cz.

Při nejasnostech jsou vám připraveni pomoci pracovníci diecézních center pro mládež nebo sekretariát Sekce pro mládež ČBK (mladez@cirkev.cz).

 

Týden modliteb za mládež.pdf (1 001,8 kB)