Misijní most modliteb

13.10.2011 20:46

V předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 22. října ve 21:00 můžeme všichni společně vytvořit Misijní most modliteb. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. My se sejdeme v daný čas k Misijnímu mostu modliteb v kostele sv. Jana Křtitele.