Misijní neděle 2009 = Misijní koláč v naší farnosti

04.10.2009 21:27

 

Misijní neděle, kterou vyhlásil papež Pius XI., každoročně probíhá předposlední říjnovou neděli, letos 18.10. Věřící si mají uvědomit své misijní poslání. Působení misionářů oceňuje a podporuje i Svatý otec Benedikt XVI.

 

Právě Papežská misijní díla (PMD) nemalou mírou přispívají k zlepšení celé situace. V Poselství k Misijní neděli Svatý otec Benedikt XVI. jejich působení oceňuje a prosí, aby rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království a pro podporu misionářů.

Papež uvádí: "Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papežské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v Církvi – uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský projekt."

Misijní most modlitby, tj. modlitba za misie, se uskuteční v předvečer Misijní neděle, v sobotu 17.10. ve 21.00 hodin. Je možné pomodlit se v kostele nebo na jiném místě růženec nebo jakoukoliv jinou modlitbu s úmyslem za misie.

Simona Brejchová, asistentka národního ředitele PMD

 

Bratři a sestry, milí dárci,

 při dnešní mši svaté jsme měli možnost vyslechnout si dopis k Misijní neděli, která připadá právě na příští neděli, tedy na 18. 10. 2009. Misijní neděle je příležitostí k modlitbám za celý svět, za šíření evangelia, ale je to i čas, kdy můžeme otevřít svá srdce a dlaně. Proto chceme v naší farnosti letos poprvé zorganizovat akci, která nese příznačný název „Misijní koláč“. Jde o to, že se napečou koláče (dívky ve spolupráci s ženami), které jsou lidem nabízeny za dobrovolný příspěvek, jenž je posléze odeslán na účet Papežského misijního díla. Proto vás oslovujeme tímto způsobem, abyste měli čas se na Misijní koláč připravit. Stačí jen příští neděli přijít ke stánku, kde budou koláče k dispozici a podle svých možností přispět na tento bohulibý úmysl. Celý výtěžek bude další neděli oznámen. Pevně věříme, že společným úsilím pomůžeme alespoň několika dětem z nejchudších států, které jsou na náš dar odkázány. Děkujeme.