Misijní jarmark

02.10.2014 21:41

Opět po roce se blíží oslavy Misijní neděle, která je celosvětově slavena o 3. neděli v říjnu. Je to den, kdy se lidé spojují nejen v modlitbě za misie, ale kdy má možnost každý z nás přiložit ruku k dílu. Naše farnost není v tomto směru žádným nováčkem. Letos se zapojíme do misijních aktivit již pošesté. Misijní jarmark se uskuteční v Náměšti v neděli 19. 10. 2014 po mši svaté a bude zaměřen na veškeré druhy pokrmů. Vaše upečené, usmažené, uvařené, zavařené či jinak upravené pokrmy můžete donést na faru v sobotu 18. 10. 2014 od 16 do 17 hodin.

Nebojte se do této misijní akce opět zapojit, a projevit tak skutek blíženecké lásky.