Misijní jarmark a Misijní most modlitby

12.10.2012 23:46
Blíží se neděle, která je celosvětově slavena jako neděle Misijní. Je to den, kdy se lidé spojují nejen v modlitbě za misie, ale kdy má možnost každý z nás konkrétně přiložit ruku k dílu. Naše farnost není v tomto směru žádným nováčkem. Letos se zapojíme do misijních aktivit již počtvrté. 
V letošním roce chceme jarmark omezit pouze na jídlo a dušičkové vazby, a to z důvodu, že o tyto produkty byl v minulosti největší zájem...
Veškeré druhy pokrmů (vlastnoručně upečených) nebo dušičkové vazby můžete donést v sobotu  20. 10. 2012 od 16 do 18 hodin na faru, kde Váš výrobek společně opatříme cedulkou s Vašim jménem a doporučenou cenou.

Misijní jarmak proběhne v neděli 21. 10. 2012 po nedělní mši svaté na faře v Náměšti.
Bratři a sestry, nebojte se do této misijní akce zapojit a projevit tak skutek blíženecké lásky. Věříme, že i v letošním roce Pán našemu společnému dílu požehná.    
Zároveň touto cestou zveme celou naši farní obec na Misijní Most Modliteb v sobotu 20. 10. 2012 ve 21 hodin v kostele sv. Jana Křtitele, kdy se celý svět modlí za misijní dílo.