Max Kašparů v Brně

25.04.2009 19:41

Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství vás opět zvou na setkání v oblasti spirituality a mezilidských vztahů.
Přednášet bude doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., jáhen, exercitátor, teolog, stomatolog, psychiatr, pedagog.

Jaroslav Maxmilián Kašparů (* 1950, Žirovnice) propojuje ve své praxi několik oborů. Působí především v Pelhřimově, 30 let se věnuje ústavní i ambulantní psychiatrické praxi, stejnou dobu je mu vlastní i oblast pastorální medicíny. Přednáší na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce v Bratislavě a na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V roce 1984 se stal členem sekulárního řádu želivských premonstrátů a v roce 1990 přijal jáhenské svěcení. Je žádaným exercitátorem, přednášejícím, a také autorem 17 knih.

Jeho návštěva v Brně se koná ve dnech 15. – 17. května 2009.

 

pátek 15. května ve 20.00 veřejná přednáška na téma:

Stavy a vztahy…

aneb O čem je život. Denně vstupujeme do bludných kruhů vnějších a vnitřních stavů. Do trojjediných kruhů, které jednou potřebují upevnit, podruhé zpřetrhat.
K obojímu potřebujeme sílu vlastní i pomoc Ducha Svatého.

Přednáška se koná v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ul. 85 (3. podlaží).

 

sobota 16. května od 9 hodin celodenní rekolekce na téma:

Po provaze ke Kristu

Ježíš řekl bázlivému Petrovi: „Pojď !“
Křesťan je člověk na cestě. Je povolán jako Petr. 
On se měl vydat za svým Mistrem po vodě. My se za ním vydáme dnes po provaze.

Rekolekce opět v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici 85 (3. podlaží).

Bude zakončena společným slavením mše svaté. Sobotní program je třeba absolvovat celý.
Oběd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit přímo na místě (v sobotu před začátkem programu).
Po celou dobu bude možno zakoupit dostupné knihy J. M. Kašparů i další knihy s duchovní tematikou.

 

neděle 17. května:

09.30 – mše svatá v kostele sv. Jakuba v Brně,
                                celebruje: Jan Bezděk, homilie: Jaroslav Max Kašparů
11.00 – autogramiáda v knihkupectví Cesta, ul. Rašínova (naproti kostelu)

 

Finanční příspěvek na pořádání přednášky a rekolekce je dobrovolný.
Více informací o návštěvě J. M. Kašparů v Brně najdete na: www.biskupstvi.cz/pastorace
Informace o vyšlých knihách J. M. Kašparů najdete na: www.ikarmel.cz/autor/kasparu-max
Nabídka autora: www.norbertinum.cz