LIDOVÉ MISIE 17. - 25. 11. 2012

01.11.2012 06:54

LIDOVÉ MISIE 17. - 25. 11. 2012 

Náměšť - Hartvíkovice - Vícenice

Zítra se bude zase věřit!

Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst – „evangelium“.

Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokážou „tradiční“ víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.

Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ  MISIE, jež vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma: P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Více o lidových misiích redemptoristů naleznete na webových stránkách: www.LidoveMisie.cz .

PROGRAM NA KAŽDÝ DEN NAJDETE ZDE