Kurzy Spirituální dimenze člověka - Brněnské akademie třetího věku

14.09.2014 09:02

Role seniorů se mění, na stáří je potřeba se připravit. Vhodnou formou vzdělávání osob vyššího věku jsou akademie třetího věku. Ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, s Centrem pro rodinu a sociální péči a s Hippokratem pořádá Brněnská akademie třetího věku osvědčené kurzy Spirituální dimenze člověka. Přednášky se konají v Bakalově sále (Brno, Žerotínovo náměstí 6, budova bílé polikliniky, vchod dále od ulici Veveří), a to od října do dubna, zpravidla každý druhý pátek v měsíci. Součásti kurzu jsou také exkurze. Posluchači obdrží sylaby všech přednášek.

V akademickém roce 2014/2015 se uskutečňují dva běhy kurzu Spirituální dimenze člověka: odpolední kurz, který probíhá od 14:45 do 16:15 hod. a podvečerní kurz, jehož přednášky se konají od 16:30 do 18:00 hod.

Novým zájemcům doporučujeme, aby se přednostně zúčastnili kurzu odpoledního, který je koncipován jako kurz základní. Posluchači, kteří se zúčastnili kurzů Spirituální dimenze člověka také v minulých letech, navštěvují především kurz podvečerní. Obsah přednášek obou kurzů je však stanoven tak, aby se zájemci s prospěchem mohli podle svých časových možností zúčastnit odpoledního nebo podvečerního běhu, případně i obou běhů. Po ukončení tříletého cyklu obdrží účastníci diplom.

Účast v kurzech akademie třetího věku umožňuje rozšířit znalosti, vede k osvojení dovedností potřebných ve vyšším věku a usnadňuje vytváření a prohlubování mezilidských vztahů. Do kurzu se mohou hlásit všichni lidé starší padesáti let bez ohledu na dosažený stupeň školního vzdělání.