Kurz Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku

18.04.2010 20:08

Právě nyní je vhodný čas pro podávání přihlášek do nově otevíraného cyklu přednášek osvědčeného kurzu Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku. Probíhá v centru Brna a je určen pro absolventy kterékoli střední školy, kteří dosáhli důchodového věku. Přednášejí vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, pedagogové Masarykovy univerzity i odborníci z praxe. Počet míst je omezen a není zřejmé, nakolik se příležitost k hlubšímu náboženskému vzdělávní bude opakovat. Kurz zahrnuje celkem 15 přednášek, které začínají v září 2010 a konají se obvykle v pátek od 16 hod.. Více informací na www.hipokrates.cz.