Kurz Dějiny křesťanství - přednášející: ThLic. PhDr. Marek Matějek, PhD.

03.09.2010 22:17

Kurz je zaměřen na přiblížení kořenů křesťanství a dějinného vývoje evropské společnosti. Jeho cílem není pouze zvýšení povědomí o naší minulosti, ale také vykořenění předsudků a stereotypů, se kterými jsme se setkávali ve školních lavicích. K tomu slouží využívání písemných a hmotných pramenů a jejich interpretace v širokém kontextu evropských dějin politických, hospodářských, sociálních a kulturních. Naší snahou je prohlubovat zájem o minulost a diskutovat o smyslu a působení jednotlivých fenoménů, které utvářely evropské dějiny a to i ve vztahu ke sporným a citlivým otázkám.

Při hledání minulosti křesťanství staví přednášející na pluralitě názorů a různých úhlech pohledu. Jednotlivá témata jsou řazena chronologicky tak, aby přispěla k pochopení souvislostí, vztahů a vazeb ve společnosti. Úkolem setkání posluchačů nad dějinami křesťanství není pouhé prohloubení faktických znalostí, ale právě hledání vazeb a vztahů mezi historickými fakty, jejich vysvětlování, a snaha pochopit jednotlivé procesy ve společnosti.

Dejiny_krestanstvi.doc (336,5 kB)

ZMVS_letak_U3V.pdf (1,6 MB)

  

Další informace lze získat ZDE