Křížová cesta: recitace + varhanní improvizace

07.04.2014 21:15
Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou
Vás zve na postní duchovní zastavení
„KŘÍŽOVÁ CESTA“
přednesený text křížové cesty je proložen varhanní improvizací tematicky zaměřenou k jednotlivým zastavením
Náměšť nad Oslavou kostel sv. Jana Křtitele
neděle 30. března 2014 ve 14 hodin
Účinkují
J A R M I L A H L A V Á Č O V Á
recitace (Divadelní spolek Historia v Prostějově)
O N D Ř E J M U C H A
varhanní improvizace