Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici VII.

29.12.2009 08:38

Biskupství brněnské pořádá dne 6.3.2010 v Besedním domě v Brně (Komenského nám. 18) již sedmý ročník konference na téma "Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici". Přihlášky je třeba zaslat do 15. února 2010.

Biskupství brněnské ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, Nemocnicí Milosrdných bratří a Konventem sester alžbětinek pořádá v sobotu 6. 3. 2010  konferenci na téma: "Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici VII."

  

Program:

8.00 mše svatá

9.30 první blok přednášek: Srdce ženy

     -  Mgr Lucie Hornová, MUDr. Halka Korcová:

Ženská spiritualita v pomáhajících profesích

     -  MUDr. Táňa Horká:

Asistovaná reprodukce z pohledu rodinného psychoterapeuta

     -  Jindřiška Krpálková:

Lidský a zdravotní rozměr obchodu s lidmi a prostituce

 

            diskuse

            oběd

 

13.30 druhý blok přednášek: Rodinné a duchovní zázemí zdravotnické profese

     -   P. Antonín Krasucki OP:

      Duchovní rozměr služby zdravotníka

     -   PhDr. Jaroslav Šturma:

Rodinné vztahy v procesu zvládání nemoci a při ošetřování nemocných

 

Konference končí mezi 15.00 a 16.00 hod.

 

Účastnický poplatek 350,-Kč.

 

Přihlášky se jménem, datem narození (pro získání kreditních bodů),

adresou, pracovištěm a funkcí zašlete do 15. února 2010

na e-mail: krestan.konference@seznam.cz

Obratem budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.