Jubilejní 20. ročník Katolické charismatické konference proběhne v Brně - program konference

23.05.2009 09:28

Jubilejní 20. ročník Katolické charismatické konference proběhne v Brně

 

Také letošní  - jubilejní dvacátý -  ročník Katolické charismatické konference se uskuteční v termínu 8. - 12. 7. 2009 již po třetí v jihomoravské metropoli. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a  náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský.

Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. Jedná se o čtyřdenní akci duchovně formačního charakteru, určenou nejen pro členy a sympatizanty tohoto hnutí, ale i pro křesťany jakékoli spirituality i pro tzv. hledající.

Letošní motto zní: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)

Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky, najdete na internetu na www.cho.cz nebo si je vyžádejte na tel. čísle +420 777 087 736.

Program konference 2009

Středa 8.7.

od 12.00 hodin registrace v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
19.00 – 21.00  mše sv. v katedrále na Petrově – hlavní celebrant  brněnský biskup Vojtěch Cikrle.


Čtvrtek 9.7.  program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV

09.00 – 09.45* modlitba chval, info
09.45 – 12.00* Pozvání k vyplutí (Mt 14,13-33) - Charles Whitehead
10.30 – 11.00  přestávka
12.00 – 13.45  oběd v pavilónu G1, siesta
13.45 – 14.45  divadelní představení - nejen pro děti
15.00 – 16.15* přednáška „Bylo mu jich líto“ (Mt 14,14) - Veronika Barátová

16.15 – 16.45  přestávka
16.45 – 18.00  mše sv. (P. Adrián Zemek, O.praem.)
18.00 – 19.00  večeře v pavilónu G1

19.00 – 21.00  Recitál Slávek Klecandr a Oboroh (pavilón F)
19.30 – 21.30  oddychové posezení s přáteli u cimbálu s ochutnávkou moravských vín (pavilón G1)


Pátek 10.7.   program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV

09.00 – 09.45* modlitba chval, info
09.45 – 12.00* přednáška  „Jen pět chlebů...“ (Mt 14,17) - P. Vojtěch Kodet
adorace (vede Marcela Dubská) a možnost svátosti smíření
10.30 – 11.00  přestávka
12.00 – 13.45  oběd v pavilónu G1, siesta
13.45 – 14.45  divadelní představení - nejen pro děti

15.00 – 16.15* přednáška V Ježíšově škole modlitby (Mt 14,23) - Jiří Černý
16.15 – 16.45  přestávka
16.45 – 18.00  mše sv. (P. Vojtěch Šíma)
18.00 – 19.00  večeře v pavilónu G1

19.30 – 21.00  Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:                                        
   1. Biblické tance s komunitou Blahoslavenství – v areálu BVV
   2. Letnice jsou pro život - Charles Whitehead – v areálu BVV
   3. Křesťané a politika - Stanislav Juránek – v areálu BVV
   4. Bůh mezi hrnci - Hana Pinknerová – v kostele u sv. Michala
   5. Služba v manželství - Josef Zeman – v kostele u sv. Augustina
   6. Večer chval s komunitou Emmanuel v kostele u sv. Tomáše