IV. brněnské bioetické dny

07.01.2010 08:22

Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v Brně ve dnech 23.-25.4.2010 konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické dny.

 

Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v Brně ve dnech 23.-25.4.2010 konferenci s mezinárodní účastí - IV. brněnské bioetické dny, které budou letos zaměřeny na aktuální etické problémy manželského a rodinného života. Zvláštní pozornost přitom bude věnována otázkám spojeným s používáním moderních technologií.

Na konferenci vystoupí přední odborníci z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie i dalších oblastí. Hlavní referát přednese předseda Konference biskupů Slovenska Mons. prof. ThDr. František Tondra. Na konferenci promluví také Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, Mons. Aleš Opatrný, prof. MUDr. Augustin Svoboda, prof. PhDr. Vladimír Smékal, doc. MUDr. Petr Hach, prof. MUDr. Bohumil Chmelík a další.

Přihlášky je třeba zasílat co nejdříve e-mailem na adresu bioetika@bioetika.cz, případně poštou na adresu Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno. Podrobnosti na www.bioetika.cz.