IV. brněnské bioetické dny - "Rodina a etika"

14.04.2010 10:59

Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v Brně ve dnech 23.-25.4.2010 konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické dny, které nabízejí příležitost k seznámení se s novými poznatky bioetiky a s řešením etických problémů současné rodiny z pohledu křesťanské etiky a církve.

 

Letošní konferenci, kterou zahájí bohoslužbou v kostele sv. Tomáše v Brně v pátek 23.4.2010 v 17.30 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle, nese téma "Rodina a etika".

Hlavní přednášky pozvaných odborníků od nás i ze zahraničí z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie i z dalších oblastí  proběhnou v hotelu Continental v Kounicově ulici v sobotu 24.4.2010 od 9.30 do 17.30 hodin.

V neděli 25.4.2010 se v Církevní střední zdravotnické škole (v Grohově ulici č. 14)  od 9.00 do 13.30 hodin uskuteční zasedání v sekcích a setkání Center pro rodinu a dobrovolných organizací zaměřených na ochranu života.

Konference nabídne pohledy na aktuální etické problémy manželského a rodinného života. Zvláštní pozornost přitom bude věnována otázkám spojeným s používáním moderních technologií.

Podrobnosti na www.bioetika.cz.

Další informace: Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., tajemník Rady pro bioetiku České biskupské konference, tel. 548 527 262, e-mail: bioetika@bioetika.cz