HODNOSTI A TITULY

16.02.2010 10:08

 

Arcibiskup - správce arcidiecéze nadřízený kněžím, biskup se zvláštním postavením. V současné hierarchii zpravidla stojí v čele církevní provincie jako metropolita.


Metropolita - dnes hlavně reprezentativní pozice. Metropolita je formální hlavou církevní provincie. Zastupuje ji například v jednání se státem. Na území své provincie může dohlížet na řádný provoz ostatních diecézí a případně upozorňovat papeže na problémy.


Primas český - jak říká sám Miloslav Vlk, je to už jen historický titul bez konkrétních pravomocí nad ostatními diecézemi.


Kardinál - hodnost, která Vlkovi zůstane i po skončení ve funkci arcibiskupa. Původně hlavní farář v Římě, dnes kardinály jako nejvyšší hodnostáře jmenuje papež. Podílejí se na řízení církve, ti mladší 80 let také volí papeže. Hlavním poznávacím znakem kardinála je jasně červená barva oblečení.