Hledejte skutečné štěstí a neste naději! (+ Plný text papežova poselství pro mladé)

30.09.2009 10:00

 

Svatý otec se na konci mše svaté obrátil se zvlášť srdečným pozdravem k tisícům mladých lidí. Poděkoval jim za velkorysost spojenou s jejich putováním a přenocováním na místě setkání a řekl, že se s nimi cítí mladý.

 

Vzkázal jim, že jejich touha po štěstí je zcela oprávněná, ale konzumní společnost ji využívá špatným způsobem. Hledání štěstí potřebuje skutečnou odpověď a to především v mladém věku, ve kterém člověk přijímá rozhodnutí na celý život. Ubezpečil je, že pokud mladý člověk otevře své srdce Božím plánům, není namáhavé rozpoznat jeho hlas.

Povzbudil je k odvaze zakládat rodiny, protože je společnost potřebuje. Někteří z nich objeví, že jsou voláni ke kněžství či zasvěcenému životu. I ty Benedikt XVI. vybídl, aby s odvahou následovali své povolání a dali se do služeb Bohu a jeho lidu.

Dále se věnoval naději, která je typickou vlastností mládeže. Mladí jsou nadějí církve, která očekává, že právě oni se stanou jejími posly.

Zmínil i loňský Světový den mládeže a pozval mladé na další takové setkání v řadě do Madridu v roce 2011.

Svou promluvu uzavřel zvlášť naléhavě: "Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením, abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem a vytrvali v přijímání Eucharistie a svátosti smíření, pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní vašich pastýřů."

Plný text papežova poselství naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.navstevapapeze.cz/