Fotografická soutěž 2009

12.02.2009 12:46

Farnost Náměšť nad Oslavou vyhlašuje první fotografickou soutěž. Vypsaná témata jsou :

 1. „ Stvořitel a stvoření v Náměšti a okolí“

   - téma je velmi rozmanité. K fotografii je potřeba napsat název a popřípadě krátký popisek

nebo

 2. „ Bible všude kolem nás „ 

 - zde by se měla fotografie týkat nějakého biblického textu, citátu, myšlenky.. U fotografie je potřeba patřičný citát uvést a to i zkratku biblické adresy ( př. Gn 1,28 „Ploďte a množte se a naplňte zemi…“ )

 Prezentace fotografií:

-          vytištěné (vyvolané) fotografie budou vystaveny od 12 - 28.6. 2009 v prostorách kostela  sv. Jana Křtitele k hodnocení odborné poroty a také farní obce.

-          vyhlášení výsledků proběhne 28.6.2009 při mši svaté v kostele sv.Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích rozděleních dle věku soutěžících:

  1.  do 15 let
  2.  od 15 let

Podrobné informace o tématech a přesná pravidla

tel: 605 412931

email : hlavac.jaromir@gmail.com

dále je možné si je přečíst v předsíni kostela na nástěnce či vyzvednout v kostele sv. Jana Křtitele.

Na vítěze čekají zajímavé a hodnotné ceny.                   

Všichni jste zváni k účasti..