Farní společenský taneční večer 2009

09.10.2009 23:32

Již popáté uspořádala naše farnost společenský taneční večer v kulturním domě ve Zňátkách. I když tato akce nemá bohatou tradici, přesto se mezi námi těší velké oblibě. Vždyť se nás sešla více než stovka. A to je ten správný počet, aby se v nově opraveném sále dobře tancovalo a u stolů prima vyprávělo. Do příjemné atmosféry nás uvedla hudební skupina ŹIVEL s kapelníkem Martinem Hasoněm, zpěvačkou a profesionálním saxafonistou
Pepinem. Martin svým úsměvným a nevtíravým humorem, vhodnými skladbami pro všechny ročníky tanečníků a kvalitní muzikou, ovládl náladu celého sálu. Všechny tyto postřehy si můžeme oživit v souboru fotografií na internetových stránkách hudební skupiny ŽIVEL (www.hudbazivel.cz). Také nás velice potěšilo, že zde s námi byl náš duchovní správce P. Jan Nekuda, který si zopakoval svoje taneční kreace. Krátce před půlnocí došlo k vyhlašování cen tomboly. Bylo jich téměř 130 a moderátorka Lenka se svými kolegyněmi Martinou a Martou měly více jak hodinu plné ruce práce. Na společenském večeru není tanec podmínkou, chceme se sblížit jako farní společenství, více se poznat a prožít společně nejen duchovní prožitky, ale i radostné a veselé pobavení mezi sebou.
Chceme poděkovat všem, kteří svou obětavou prací, dary do tomboly a finančními prostředky podpořili dobré dílo. Poděkování patří i lidem z okolních vesnic – Ocmanic, Naloučan, Vícenic, Sedlece, Hartvíkovic, Popůvek a Březníka, kteří přispěli penězi nebo si zakoupili vstupenky ze solidarity. Vždyť kdo z mála dává, dvakrát dává. Po celkovém sečtení příjmů a výdajů činí zisk 20.050 Kč. Naše farnosti tedy mohou dále sponzorovat studium bohoslovce z Ugandy, kterého si osvojily před třemi roky a zbytek výtěžku zaslat na papežské misijní dílo. K tomu daru ještě přidejme modlitbu, aby
ve studiu vytrval a v budoucnu se stal dobrým nástupcem Krista na zemi. Bůh mu žehnej!