Farní škraboškový bál 2015 je za námi

25.01.2015 17:57

Dne 16. 1. 2015 se uskutečnil  11. ročník Farního plesu. Jako již tradičně se konal v kulturním domě ve Zňátkách. Letošní ročník plesu byl zajímavý
tím, že byl zaměřený na škrabošky. Téměř všichni hosté si přinesli svoji originální škrabošku. Kdo si ji nedones, mohl si škrabošku zakoupit za dobrovolný příspěvek u vstupu. 
Ples byl zahájen po 8. hodině moderátorem, který nás provázel celým večerem. Aby bylo zahájení úplné, mládež si připravila předtančení, při kterém nám ukázali tradiční tanec ze dvora krále Ludvíka XIV. Na tomto vydařeném plese nechyběla ani bohatá tombola, ze které si většina lidí odnesla velmi pěkné dary. O půlnoci na všechny hosty čekalo milé překvapení v podobě scénky sehrané mládeží a otcem Janem. Tato scénka byla velice vtipná, myslím si, že pobavila úplně
každého. V průběhu plesu se také uskutečnilo několik soutěží, kdy si výherci odnášeli sladké odměny. Celý večer k tanci a poslechu hrála kapela Proměny.  Myslím si, že se celý ples opravdu vydařil. Byl velmi hezky přichystán. Předtančení mládeže bylo velkým překvapením večera. Velké díky patří organizátorům,
všem zúčastněným, dárcům do tomboly, ale také nesmím zapomenout na poděkování těm, kteří si koupili lístek jen symbolicky, a tím přispěli na studium
bohoslovce v Ugandě, bez Vás by ples nebyl takový, jakým se stal.

Veronika Nekudová

Celkový výtěžek z plesu je 22.882,- Kč. Bude použit na podporu studia bohoslovce z Ugandy a na potřeby farnosti. Ještě jednou veliké díky. Stejně i těm, kteří se podíleli na přípravě dětského maškarního karnevalu, který proběhl na stejném místě o 2 dny později..