Farní pěší pouť - srpen 2009 (bližší informace)

06.03.2009 23:25

„Pojďte a uvidíte“ (Jan 1,39)

V minulém čísle farního zpravodaje vyšel článek o výročí svatořečení rodáka z naší diecéze sv. Klementa Marie Hofbauera a o pěší pouti k jeho hrobu, kterou plánuje naše farnost o prázdninách uspořádat.

Pouť je jednou z oblíbených lidových pobožností, která odjakživa lákala věřící. Člověk opouští svůj domov, pohodlí, pouští se do neznámého,nejistého, vydává se do Božích rukou, aby se skrze radosti i obtíže cesty přiblížil k Bohu, spočinul na poutním místě v jeho přítomnosti, načerpal nové síly pro pokračování své životní pouti k nebeskému domovu.

K tomu, aby  se k Bohu přiblížil, mu pomáhají modlitby, pobožnosti a písně během cesty, zastávky na poutních místech, v jednotlivých kostelích,  prosté věci jako jsou kříže či Boží muka, u kterých může zalétnout k Bohu střelnou modlitbou. Tím, že putuje pěšky, má možnost více si všímat  maličkostí, znamení, která ho obklopují,   pozorovat  a obdivovat krásy přírody. Díky tomu, že putuje s ostatními, zakouší poutník společenství, společná námaha a útrapy cesty sbližují, jsou také školou trpělivosti a vzájemné lásky. Kromě těch, se kterými putuje, nese poutník ve svém srdci mnoho dalších lidí, na které při pouti myslí, za které pouť obětuje.

Nyní už konkrétně k pouti do ke hrobu sv. Klementa Marie Hofbauera. Trasa je volena tak, aby vedla přes poutní místa (Hluboké Mašůvky, Oberleis), rodiště sv. Klementa (Tasovice), místo, kde se jako pekař učil (Znojmo), místo, kde poustevničil (Dyje). Dále aby vedla přírodou – dálková cesta 07 na rakouském území.

Konkrétní plán:

Úterý 18. srpna: Náměšť -  Vlčí kopec – Babylon – Rouchovany – Tavíkovice – Běhařovice (cca 28 km).

Středa 19. srpna: Běhařovice – Vevčice -  Hluboké Mašůvky – Znojmo – Dyje – Tasovice (cca 31 km).

Čtvrtek 20. srpna: Tasovice – Slup – Jaroslavice – Grossharras – Oberleis (cca 40 km).

Pátek 21. srpna: Oberleis – Ernstbrunn – Grossrussbach – Glockenberg  - Bisamberg (cca 38 km).

Sobota 22. srpna: Bisamberg – Wien – kostel Maria am Gestade (hrob sv. Klementa) (cca 15 km).

Noclehy jsou již skoro všechny zajištěné (na farách nebo v tělocvičně). V případě, že by se chtěl někdo zdržet ve Vídni až do neděle, bylo by možné zajistit mu ubytování.

Stravování bude během cesty z vlastních zásob, večer společná teplá večeře připravená někým z poutníků. Poutníci ponesou na zádech jen malý batůžek, ostatní věci poveze doprovodné vozidlo. To slouží i jako prostředek pro přepravu unavených poutníků. Řidiče doprovodného vozidla zatím hledáme, kdo by se jím chtěl stát, ať se přihlásí. Návrat z Vídně: doprovodným vozidlem, vlakem či jinými dopravními prostředky. Osvědčený způsob pouti je tlačit cestou kolo a nazpátek se na něm svézt. V případě nalezení zkratek může být cesta delší! S Boží pomocí se ale dá zvládnout všechno. Nejlépe je přesvědčit se o tom osobně. Jak čteme v evangeliu: „Pojďte a uvidíte“ (Jan, 39)