Evropa je bytostně spojena s dějinami křesťanství (+ Plný text papežovy promluvy na setkání s představiteli Ekumenické rady církví)

28.09.2009 18:05

V neděli 27. září po 17. hodině se konalo setkání papeže s představiteli Ekumenické rady církví.

Benedikt XVI. se zmínil o dvaceti letech od pádu totalitního režimu, během nichž se křesťané s ostatními lidmi dobré vůle vydali na cestu k obnově spravedlivého politického řádu. Nyní se objevují "nové formy pokusu omezit vliv křesťanství na veřejný život – občas pod záminkou, že křesťanské učení je škodlivé pro blahobyt společnosti." V této souvislosti je důležité si uvědomit, čím vším může současného člověka křesťanství obohatit.

Pak zmínil důležitost hledat cestu ke smíření, o což se církev snaží. V tuto chvíli vzpomněl husovské sympozium o Janu Husovi, které se konalo v roce 1999 v Římě.

V další části se zaobíral skutečností, že "když Evropa naslouchá dějinám křesťanství, naslouchá svým vlastním dějinám." Z této zkušenosti je třeba těžit pro budoucnost. "Křesťané by se neměli krčit ze strachu před světem, ale spíše se odvážně podělit o poklady pravdy, které jí byly svěřeny." Křesťanství není ideologie. Přesahuje proměnlivost světa a vrhá nové světlo na lidskou osobu.

Svůj projev uzavřel přáním, "abychom neúnavně usilovali o jednotu," které nás Ježíš učí.

Plný text papežovy promluvy naleznete na webu vatican.va.

 

Zdroj: https://www.navstevapapeze.cz/