Ekumenický Kirchentag

27.04.2010 11:39

Kirchentag je pětidenní setkání křesťanů, kteří chtějí zažít atmosféru města plného duchovní kultury, modliteb, bohoslužeb, ekumenických setkání, zpěvu, tance, koncertů a dalších představení, to vše v duchu hesla "Abyste měli naději", které bylo vybráno pro letošní  druhý ročník Ekumenického Kirchentagu, který se koná od 12. do 16.5.2010 v Mnichově.

 

Praha/Mnichov (D): Ekumenická rada církví (ERC) v ČR organizuje již poněkolikáté zájezd na Kirchentag. Zajišťuje se doprava autobusy do Mnichova a zpět, ubytování ve školách, vstupenky do areálu, kde se koná velká část programu. Bude se konat tzv. Český večer, ekumenické bohoslužebné  shromáždění s programem a pohoštěním v jednom z mnichovských kostelů.

Zájemci mají vyplnit a zaslat přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách ERC v ČR www.ekumenickarada.cz

 

Přihlášky můžete zasílat e-mailem na adresu: erc@ekumenickarada.cz  

 

Adresa:

Sekretariát Ekumenické rady církví v ČR

Donská 5/370

101 00 Praha 10  Vršovice

 

Zdroj a více informací:

https://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=1645