Dny důvěry - setkání s bratry z Taizé v Brně 9. - 11. října 2009

18.09.2009 14:20

Komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Jedna taková etapa se bude letos na podzim konat i v Brně, o víkendu od pátku 9. do neděle 11. října 2009, a zúčastní se jí také dva bratři z Taizé. Stejně jako před dvěma lety ve Zlíně, i letos zveme všechny mladé lidi ze všech církví na toto ekumenické setkání, na kterém se chceme společně modlit, rozvažovat nad radostným poselstvím v Bibli, sdílet se a v pestrosti všech tradic se vzájemně obohacovat.

Kromě společných modliteb se zpěvy z Taizé budou součástí programu biblické úvody a sdílení ve skupinách, řada tématicky zaměřených workshopů a také účast na bohoslužbách jednotlivých církví.

Bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.dnyduvery.cz/

Předběžný program setkání:

Pátek 9. října

15:00–18:30 ... Příjezd účastníků
19:00–20:30 ... Zahájení, společná modlitba
21:00–23:00 ... Nahlášení v rodinách

Sobota 10. října

08:00–08:40 ... Ranní modlitba
09:15–12:00 ... Biblické úvody, sdílení
12:30–13:30 ... Polední modlitba
13:30–15:00 ... Oběd
15:00–19:00 ... Workshopy
17:00–19:00 ... Vydávání večeře
18:00–19:00 ... Nácvik zpěvu
19:30–21:30 ... Večerní modlitba
21:30–00:00 ... Možnost individuální modlitby

Neděle 11. října

09:00–11:00 ... Bohoslužby ve farnostech
12:00–13:00 ... Rozloučení

 

Sobotní odpoledne Dnů důvěry bude věnováno tématickým workshopům. Jejich seznam a podrobnější informace se připravují. Zatím alespoň předběžná ochutnávka:

 • Brněnské kostely
 • Čteme v ikonách
 • Divadelní představení
 • Fair trade
 • Nácvik zpěvu
 • Návštěva rádia Proglas
 • Návštěva synagogy
 • Prohlídka Brna
 • Víra a světlo
 • Vojenská mise
 • Židovské tance