Cyklus přednášek s názvem Manželská setkání - Třebíč

16.01.2015 07:00

Poradna Ruth Třebíč zve všechny manželské i partnerské páry na cyklus přednášek s názvem Manželská setkání.

 

Jde o 5 programů zaměřených na podporu jednotlivých oblastí manželského vztahu.

Přednášet bude vždy pár – muž a žena, teorie bude proložena konkrétními příklady z jejich života.

V druhé části programu se účastníci v soukromí (každý pár bude mít svůj stolek) vyplněním pracovního listu více poznají, pohovoří si spolu o tématu a případně budou moci po vzájemné domluvě něco ve svém manželství změnit k lepšímu.

 

Na programu budou témata týkající se efektivní komunikace, odpuštění, řešení konfliktů a vyjadřování lásky.

 

První setkání začíná večeří v pátek 13. 2. 2015 v 17 hodin v salonku restaurace Lucullus v Třebíči.

Termíny dalších setkání, která proběhnou v Městské knihovně Třebíč, se stanoví dle domluvy s přihlášenými účastníky po první přednášce.

 

Cena pěti setkání včetně večeře: 390 Kč/osoba

Přihlášky nutné, termín do 31.1.2015: na tel. 605 372 765, e-mail: poradnaruth@trebic.charita.cz; nebo přihláškou na www.trebic.charita.cz, vpravo Naše služby, Poradna Ruth