Čistá Vysočina

02.04.2015 22:02

Stejně jako loni se naše farnost připojila k projektu Kraje Vysočina a vzala si na svá bedra uklidit kousek okolní Boží přírody. Sbírat budeme kolem silnice do Březníka ve dnech 13. - 16. 4. 2015 (podle aktuálního počasí). Bližší podrobnosti v ohláškách a na vývěsce.