Chcete vést nebo již vedete společenství seniorů?

02.09.2013 21:27

Vedete farní společenství seniorů? Nebo vám naopak chybí tato služba ve farnosti? Můžete se zúčastnit kurzu Vedoucích farního společenství seniorů. Termín konání: 14.–18. 10. a 5.–6. 11. 2013 v Brně na faře u sv. Jakuba, čas konání:8.30–15.45 hod. Můžete se těšit na: inspirace a nápady, připravené materiály, nácviky praktických dovedností a aktivit, které ve farním společenství můžete využít. Přihlašujte se do 13. září 2013. Informace a přihlášky k nakopírování jsou na https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/8945.pdf