Charitativní sbírka "Akce cihla" v Náměšti 17. - 18. 6. 2013

03.05.2013 21:54

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá již desátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla.


Záměrem letošní sbírky je shromáždit peněžní dary

  • na úpravu venkovního prostoru stacionáře pro lidi s mentálním postižením,
  • na vybavení dílen pro pracovní terapii ve stacionářích pro lidi s mentálním a jiným zdravotním postižením,
  • na rozšíření vybavení počítače klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením a
  • na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 10. 6. 2013 v 15.00 hod.
na Karlově náměstí v Třebíči.

Vystoupí Majda Reifová z Kouzelné školky, taneční skupina Arabes.

Je připraven i další doprovodný program – Běh pro cihlu, hry, soutěže a skákací hrad pro děti.                               

Akce potrvá asi do 18 hod. a nebude při ní vybíráno vstupné.

 

V dalších dnech budou sbírková stanoviště postupně rozmisťována:

  • na různá místa v Třebíči a
  • na náměstí v Moravských Budějovicích
  • na náměstí v Náměšti n. Oslavou (17. - 18. 6. 2013).

Studenti zde budou podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více Kč obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv, Domovince Třebíč a Středisku rané péče Třebíč.

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného Městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila,  za spoluúčasti 2 pracovníků Oblastní charity Třebíč.

Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 18. 6. 2013.

Přispět lze také přímo na účet č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.