Biřmování

25.10.2011 21:46

Svátost biřmování – pro některé lidi cizí slovo, pro křesťany jedna ze svátostí, cíl, o který máme usilovat. A tak, když jsem se dozvěděla o přípravě na přijetí této svátosti, neváhala jsem. Setkávání mladších biřmovanců probíhalo ve školním roce 2010/2011 většinou 1x za 2 týdny na faře v Náměšti nad Oslavou. Příprava zahrnovala duchovní slovo pana faráře, modlitbu, zpěv, skupinovou práci s vedoucími, analýzu úryvků Písma Svatého a seznámení s pasážemi v katechismu. Podnětné se staly i pořádané besedy s odborníky a formování našeho křesťanského života prostřednictvím návštěvy cizího duchovního správce. V měsíci dubnu byl pro všechny biřmovance zorganizován duchovně-společenský víkend v diecézním centru Mamre v Osové Bítýšce a nelze opomenout ani společnou účast na tradičním celostátním setkání mládeže s panem biskupem v Brně na Petrově. Obě události nás velice pozitivně ovlivnily. Na přijetí svátosti biřmování jsme se připravovali duchovně také prostřednictvím 9 denní novény k Duchu svatému, v níž jsme prosili o působení jeho darů. Dne 8. října nastal pro všechny biřmovance významný den, na který jsme se těšili. Podpora rodiny a přátel, slavnostní oblečení, radost v našich srdcích i tvářích, zpěv některých z nás podpořily samotné udělení svátosti a způsobily, že čas se zastavil. Tak krásně jsme se v kostele cítili! Od této chvíle máme být posíleni dary Ducha svatého, abychom ve světě obstáli. Snažme se o to. Ať nám v životě stále zní slova Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý).

Závěrem bych chtěla poděkovat panu faráři Janu Nekudovi a jeho spolupracovníkům za celoroční vedení, duchovní podporu a ostatním biřmovancům za krásnou atmosféru při setkáváních. 

                                                                                                                                   Veronika Zachovalová