Adorační dny v našich farnostech

18.02.2009 14:52

V našich farnostech se uskuteční jako každý rok adorační dny:

Pátek 20.2. - adorační den farnosti Náměšť nad Oslavou.

  8:00 - začátek adorace, vystavení Nejsvětější Svátosti,

17.30 - společná adorace,

18.00 - mše svatá


Sobota 21.2. - adorační den farnosti Březník.

  8:00 - začátek adorace, vystavení Nejsvětější Svátosti,

15.30 - společná adorace,

16.00 - mše svatá


Pondělí 23.2. - adorační den farnosti Hartvíkovice.

  8:30 - začátek adorace, vystavení Nejsvětější Svátosti

17:00 - společná adorace,

17.30 - mše svatá