Adorační den v Náměšti a Hartvíkovicích

12.02.2013 20:53

Adorační den farnosti Náměšť - středa 20. 2. 2013

  • 8:00  zahájení výstavu Nejsvětější Svátosti,
  • kostel otevřen po celý den pro soukromou adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí,
  • 17:30 společná adorace,
  • 18:00 mše svatá za farníky.

 Adorační den farnosti Hartvíkovice - sobota 23. 2. 2013

  • 8:00  zahájení výstavu Nejsvětější Svátosti,
  • kostel otevřen po celý den pro soukromou adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí,
  • 15:00 společná adorace,
  • 15:30 mše svatá za farníky.